This is an example of a HTML caption with a link.
SHARE NTSE
SCITEED CONGRESS
INT-NTSE CONGRESS
Nano-Science Camp
Contact NTSE

NTSE Project.
Email: info@ntse-nanotech.eu

Nano-Tech Science Education (NTSE)


Rezumatul proiectului NTSE
În ultimii ani, numeroase studii au arătat o scădere îngrijorătoare a interesului tinerilor pentru studiul Ştiinţelor. Ultimele rapoarte OECD arată că de-a lungul ultimilor 10 ani, în multe ţări, numărul tinerilor care aleg să urmeze studiile unei facultăţi e în creştere doar că aceştia aleg alte domenii decât Ştiinţele. Din punct de vedere al genului, problema e şi mai gravă deoarece, în general, fetele sunt mai puţin interesate de educaţia în domeniul Ştiinţelor decât băieţii.

NTSE are ca obiectiv utilizarea instrumentelor TIC pentru a face procesul de învăţare a Ştiinţelor mai atractiv şi accesibil. Grupurile ţintă ale proiectului sunt elevi de la şcolile generale şi vocaţionale cu vârste cuprinse între 13 şi 18 ani, profesori de Ştiinţe şi studenţi ce urmează studii universitare de licenţă în domeniul Ştiinţelor (viitori profesori de Ştiinţe). În cadrul proiectului se va dezvolta un Laborator Virtual, ca un ajutor experimental virtual pentru învăţarea Ştiinţelor. Acest Laborator ca servi ca platformă pentru lecţiile de Ştiinţe, ca o bază de date de materiale de predare şi ca un hub de materiale grafice atrăgătoare în domeniul nano-tehnologiilor. El va include un Centru Nano-Science, ce va prezenta elevilor şi viitorilor profesori de Ştiinţe miracolele nano-tehnologiilor. Un program de formare „Science Camp” de o săptămână, ce va include o serie de experimente şi demonstraţii, va fi dezvoltat şi organizat prin intermediul Laboratorului Virtual (VL), acesta oferind o bună oportunitate pentru testarea şi evaluarea conţinutului şi funcţionalităţilor laboratorului virtual.