SHARE NTSE
SCITEED CONGRESS
INT-NTSE CONGRESS
Nano-Science Camp
Contact NTSE

NTSE Project.
Email: info@ntse-nanotech.eu

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Τα σχολεία Doga, ιδρύθηκαν το 2002 και στις 8 εγκαταστάσεις τους στην Κωνσταντινούπολη στεγάζονται 39 σχολεία από νηπιαγωγείο έως και λύκειο με 15000 μαθητές και 1000 μέλη προσωπικό. Ο στόχος των σχολείων Doga («φύση» στα τουρκικά), είναι να παρέχει μια προσωπική ανάπτυξη των μαθητών με έναν τρόπο που είναι πολλαπλών κατευθύνσεων, συμμετοχική, δημιουργική και ευαίσθητη. Η αγάπη για τη φύση και η ιδέα της μάθησης μέσω της φύσης είναι κεντρική.

Τα σχολεία Doga δίνουν επίσης μεγάλη σημασία στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ. Όλες οι τάξεις είναι εξοπλισμένες με διαδραστικούς πίνακες. Το "DOGAonline» είναι μια εικονική βιβλιοθήκη που επιτρέπει σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να παρακολουθήσουν μαθήματα του προγράμματος σπουδών σε απευθείας σύνδεση. Η "Ε-ΕΡΓΑΣΙΑ" προσφέρει στους μαθητές τις λειτουργίες για να κάνουν τις εργασίες τους διαδραστικά / online και χρησιμοποιείται επίσης για την προετοιμασία των εργασιών και για τις εξετάσεις. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ελέγξουν τις δραστηριότητες των μαθητων.

Το "Ε-Doga" επιτρέπει στους γονείς να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες όπως το χρονοδιάγραμμα των παιδιών τους, τους εκπαιδευτικούς τους, τα προγράμματα / αποτελέσματα των εξετάσεων κλπ. Το "Ε-Doga" χρησιμοποιείται για να σχηματιστεί ένα εκπαιδευτικό τρίγωνο μαθητές - εκπαιδευτικοί - γονείς.

Ο Fondazione IDIS-Πόλη της Επιστήμης είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που λειτουργεί στη Νεάπολη από το 1987 και παίζει ηγετικό ρόλο στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης, της τεχνολογικής καινοτομίας και έρευνας για την εκπαίδευση. Το κέντρο επιστήμης έχει καταστεί, για την ποιότητα που προτείνει, το περιεχόμενο, την υψηλή διαδραστικότητα, τις διαστάσεις του (10.000 τ.μ.) και την καινοτομία των τεχνολογιών και των εκθεσιακών χώρων του, το πρώτο διαδραστικό επιστημονικό μουσείο στην Ιταλία (περίπου 350.000 επισκέπτες ετησίως) και έχει λάβει σημαντικές διακρίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο: Βραβείο Micheletti το 2005 για το καλύτερο επιστημονικό μουσείο της EMYA και το Βραβείο Descartes το 2006. Μεταξύ του μεγάλου αριθμού των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σχετικά με το θέμα της σχολικής εκπαίδευσης θα πρέπει να αναφερθούν: το Έργο Νομιμότητα και Επιστήμη - που έχει αναπτυχθεί με την ιταλική αστυνομία - αφιερωμένο στη διάδοση της ευαισθητοποίησης και της πρόληψης της νομιμότητας μεταξύ των μαθητών, το Έργο PENCIL-Μόνιμο Ευρωπαϊκό Κέντρο πόρων για την Άτυπη Μάθηση.

Ο Sirma Media είναι ο μεγαλύτερος βουλγαρικός εκδοτικός οίκος πολυμέσων για ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, e-μαθήματα, εκπαιδευτικά παιχνίδια, ηλεκτρονικές εκπαιδευτικές πύλες και γλωσσικά εργαλεία. Ο Sirma Media έχει σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη λογισμικού, στην υποστήριξη και συντήρηση πολυμεσικών εφαρμογών και υπηρεσιών, έχοντας για τα περισσότερα απ΄αυτά αναθέσεις έργων από το βουλγαρικό Υπουργείο Παιδείας, Νεολαίας και Επιστήμης. Τα προϊόντα Sirma Media που έχουν εγκατασταθεί σε όλα τα 3 000 βουλγαρικά σχολεία χρησιμοποιούνται ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία μέσα στα πλαίσια του σημερινού προγράμματος σπουδών. Ο Sirma Media αναπτύσσει και οργανώνει προγράμματα κατάρτισης των εκπαιδευτικών.

Ο Sirma Media είναι μέρος της Sirma Group Holding, η οποία είναι μία από τις 3 πρώτες εταιρείες λογισμικού στη Βουλγαρία με περισσότερα από 400 άτομα εξειδικευμένο προσωπικό. Μέσω μιας από τις εταιρείες της - Ontotext (Εργαστήριο Έρευνας & Ανάπτυξης για την επεξεργασία της γνώσης) η Sirma Group Holding είναι η πλέον δραστήρια συμμετέχουσα εταιρεία της Βουλγαρίας στο 5ο & 6ο Ευρωπαϊκό Ερευνητικά και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα-Πλαίσιο.

Η Ομάδα Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ) είναι μια μικρή ερευνητική ομάδα με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. Στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων της είναι η κατανόηση των νέων Ευρωπαϊκών τάσεων σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και η ανάδειξη παιδαγωγικών μεθόδων, που με την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών, μπορούν να συμβάλουν στην αποτελεσματικότητα της μάθησης. Λαμβάνονται υπόψη και μελετούνται επίσης διάφορες θεωρίες οργάνωσης της μάθησης μεταξύ των οποίων είναι η Θεωρία των Πολλαπλών Νοημοσύνων, η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών με εστίαση σε παιδαγωγικές εφαρμογές των ΤΠΕ, η δια βίου μάθηση με έμφαση στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην τυπική και άτυπη μάθηση καθώς και κοινωνικο-οικονομική έρευνα με εστίασης στις επιπτώσεις της χρήσης των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία και σε οργανωτικές αλλαγές.

Το Κέντρο Δημιουργικής Εκπαίδευσης (CCTA) είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που απευθύνεται στους νέους ανθρώπους (στη σχολική ηλικία) και ιδρύθηκε με σκοπό το κοινό όφελος στον τομέα της εκπαίδευσης και στόχο τη συμβολή στην αλλαγή σε θετική κατεύθυνση στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, μια αλλαγή στις πρακτικές εκπαίδευσης η οποία ουσιαστικά ελέγχει βασικές ικανότητες και βοηθά τους μαθητές να ενισχύσουν τη δυναμική τους για την επιτυχή κοινωνική και επαγγελματική υλοποίηση των στόχων τους. Αναπτύσσει προγράμματα εξωσχολικών δραστηριοτήτων που προσφέρουν ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων, ενθαρρύνει την ελεύθερη επικοινωνία και δημιουργική προσέγγιση της γνώσης. Επιπρόσθετα της εργασίας με τους νέους προσφέρει επίσης μεγάλο αριθμό προγραμμάτων κατάρτισης των εκπαιδευτικών, με στόχο την διάδοση των διαδραστικών μεθόδων και καινοτόμων προσεγγίσεων στη διδασκαλία. Το 2009, το CCTA ξεκίνησε την ανάπτυξη ενός δικτύου σχολείων-συνεργατών στη Βουλγαρία, το οποίο διαθέτει σήμερα περισσότερα από 40 ενεργά μέλη και συνεχίζει να επεκτείνεται.

Το ΠανεπιστήμιοValahia Targoviste είναι ένα κρατικό πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε το 1992. Απαρτίζεται από 8 σχολές (με προγράμματα σπουδών των 3 ή 4 χρόνων). Το Πανεπιστήμιο προσφέρει 28 πανεπιστημιακές ειδικότητες, 26 μεταπτυχιακά και διδακτορικές σπουδές (στην Ιστορία, στην Επιστήμη Υλικών και στα Οικονομικά), μαθήματα κατάρτισης εκπαιδευτικών καθώς και εξ αποστάσεως / διά βίου μάθησης μαθήματα. Οι 12.000 φοιτητές που παρακολουθούν όλα τα τμήματά του, καθοδηγούνται από 350 εκπαιδευτικούς. Σαν οργανωτής της κατάρτισης εκπαιδευτικών / εξ αποστάσεως μαθημάτων και με τη γνώση που αποκτήθηκε στα προγράμματα Socrates-Comenius (ως συντονιστές ή εταίροι), το προσωπικό του πανεπιστημίου που συμμετείχε έχει αποκτήσει μια σημαντική εμπειρία στην εργασία με εικονικά εργαλεία, διαδικτιακές συνεργατικές πλατφόρμες και εργαλεία διαδικτιακού καταμερισμού.